उत्पादनहरूको चार श्रृंखला

time

समय टुक्रा

डेस्क घडी, भित्ता घडी, नुहाउने घडी, प्रक्षेपण घडी, रेडियो घडी, यात्रा घडी, एनालग घडी आदि सहित;

Time Pieces
weather

मौसम स्टेशन

आधारभूत मौसम स्टेशन, रंग र weather्ग स्टेशन, बहु-च्यानल मौसम स्टेशन, रन गेज आदि सहित;

Weather Station
weather

थर्मो-हाइग्रोमीटर

आधारभूत थर्मो-हाइग्रोमीटर सहित, वायरलेस थर्मो-हाइग्रो स्टेशन, IN & आउट थर्मो-हाइग्रोमीटर आदि;

Thermo-hygrometer:
weather

फूड थर्मामीटर

गैर-फोल्डेबल फूड थर्मामीटर र फोल्ड योग्य फूड थर्मामीटर सहित।

Food thermometer